<pre id="hhfdf"></pre>

       傳播國學經典

       養育華夏兒女

       送杜少府之任蜀州 / 送杜少府之任蜀川

       唐代 / 王勃
       古詩原文
       [挑錯/完善]

       城闕輔三秦,風煙望五津。

       與君離別意,同是宦游人。

       海內存知己,天涯若比鄰。

       無為在歧路,兒女共沾巾。

       chéng què fǔ sān qín , fēng yān wàng wǔ jīn 。

       城闕輔三秦,風煙望五津。

       yǔ jūn lí bié yì , tóng shì huàn yóu rén 。

       與君離別意,同是宦游人。

       hǎi nèi cún zhī jǐ , tiān yá ruò bǐ lín 。

       海內存知己,天涯若比鄰。

       wú wéi zài qí lù , ér nǚ gòng zhān jīn 。

       無為在歧路,兒女共沾巾。

       譯文翻譯
       [請記住我們 國學夢 www.versionsofus.com]

       巍巍長安,雄踞三秦之地;渺渺四川,卻在迢迢遠方。

       你我命運何等相仿,奔波仕途,遠離家鄉。

       只要有知心朋友,四海之內不覺遙遠。即便在天涯海角,感覺就像近鄰一樣。

       岔道分手,實在不用兒女情長,淚灑衣裳。

       譯文二

       三秦之地護衛著都城長安,遙望蜀州,只見風煙迷茫。

       我和你都充滿了離愁別慈,因為我們都是遠離家鄉、出外做宮的人。

       只要四海之中有了解自己的人,即使遠在天涯海角,也好像是近鄰。

       不要在這即將分別的岔路口,同戀愛中的青年男女一般揮淚告別。

       注釋解釋

       少府:官名。之:到、往。蜀州:今四川崇州。

       城闕(què )輔三秦:城闕,即城樓,指唐代京師長安城。輔,護衛。三秦,指長安城附近的關中之地,即今陜西省潼關以西一帶。秦朝末年,項羽破秦,把關中分為三區,分別封給三個秦國的降將,所以稱三秦。這句是倒裝句,意思是京師長安三秦作保護。五津:指岷江的五個渡口白華津、萬里津、江首津、涉頭津、江南津。這里泛指蜀川。輔三秦:一作“俯西秦”。

       風煙望五津:“風煙”兩字名詞用作狀語,表示行為的處所。全句意為江邊因遠望而顯得迷茫如啼眼,是說在風煙迷茫之中,遙望蜀州。

       君:對人的尊稱,相當于“您”。

       同:一作“俱”?;拢╤uàn)游:出外做官。

       海內:四海之內,即全國各地。古代人認為我國疆土四周環海,所以稱天下為四海之內。

       天涯:天邊,這里比喻極遠的地方。比鄰:并鄰,近鄰。

       無為:無須、不必。歧(qí)路:岔路。古人送行常在大路分岔處告別。

       沾巾:淚水沾濕衣服和腰帶。意思是揮淚告別。

       創作背景

       《送杜少府之任蜀州》是唐代詩人王勃的作品。此詩意在慰勉友人勿在離別之時悲哀。首聯描畫出送別地與友人出發地的形勢和風貌,隱含送別的情意,嚴整對仗;頷聯為寬慰之辭,點明離別的必然性,以散調相承,以實轉虛,文情跌宕;頸聯奇峰突起,高度地概括了“友情深厚,江山難阻”的情景,使友情升華到一種更高的美學境界;尾聯點出“送”的主題,而且繼續勸勉、叮嚀朋友,也是自己情懷的吐露。此詩開合頓挫,氣脈流通,意境曠達,堪稱送別詩中的不世經典,全詩僅僅四十個字,卻縱橫捭闔,變化無窮,仿佛在一張小小的畫幅上,包容著無數的丘壑,有看不盡的風光,至今廣泛流傳。

       《送杜少府之任蜀州》是他在長安的時候寫的。“少府”,是唐朝對縣尉的通稱。這位姓杜的少府將到四川去上任,王勃在長安相送,臨別時贈送給他這首送別詩。

       詩文賞析
       [搜索 國學夢 即可回訪本站]

       送杜少府之任蜀州》是送別詩的名作,詩意慰勉勿在離別之時悲哀。起句嚴整對仗,三、四句以散調相承,以實轉虛,文情跌宕。第三聯“海內存知己,天涯若比鄰”,奇峰突起,高度地概括了“友情深厚,江山難阻”的情景,尾聯點出“送”的主題。全詩開合頓挫,氣脈流通,意境曠達。送別詩中的悲涼凄愴之氣,音調明快爽朗,語言清新高遠,內容獨樹碑石。此詩一洗往昔送別詩中悲苦纏綿之態,體現出詩人高遠的志向、豁達的情趣和曠達的胸懷。

       “城闕輔三秦,風煙望五津”。“闕”,是皇宮前面的望樓。“城闕”,指唐的帝都長安城。“三秦”,指長安附近關中一帶地方。秦末項羽曾把這一帶地方分為三國,所以后世稱它三秦之地。“輔”,輔佐,可以理解為護衛。“輔三秦”,意思是“以三秦為輔”。關中一帶的茫茫大野護衛著長安城,這一句說的是送別的地點。“風煙望五津”。“五津”指四川省從灌縣以下到犍為一段的岷江五個渡口。遠遠望去,但見四川一帶風塵煙靄蒼茫無際。這一句說的是杜少府要去的處所。因為朋友要從長安遠赴四川,這兩個地方在詩人的感情上自然發生了聯系。詩的開頭不說離別,只描出這兩個地方的形勢和風貌。送別的情意自在其中了。詩人身在長安,連三秦之地也難以一眼望盡,遠在千里之外的五津是根本無法看到。超越常人的視力所及,用想象的眼睛看世界,“黃河之水天上來,奔流到海不復回”,從河源直看到東海。“瞿塘峽口曲江頭,萬里風煙接素秋”,從三峽直看到長安。該詩運用夸張手法,開頭就展開壯闊的境界,一般送別詩只著眼于燕羽、楊枝,淚痕,酒盞不相同。

       “與君離別意,同是宦游人”。彼此離別的意味如何?為求官飄流在外的人,離鄉背井,已有一重別緒,彼此在客居中話別,又多了一重別緒;其中真有無限凄惻。開頭兩句調子高昂,屬對精嚴,韻味深沉,對偶不求工整,疏散。固然由于當時律詩還沒有一套嚴格的規定,卻有其獨到的妙處。此詩形成了起伏、跌宕,使人感到矯夭變化,不可端睨。

       第五六兩句,境界又從狹小轉為宏大,情調從凄惻轉為豪邁。“海內存知己,天涯若比鄰。”遠離分不開知己,只要同在四海之內,就是天涯海角也如同近在鄰居一樣,一秦一蜀又算得什么呢。表現友誼不受時間的限制和空間的阻隔,是永恒的,無所不在的,所抒發的情感是樂觀豁達的。這兩句因此成為遠隔千山萬水的朋友之間表達深厚情誼的不朽名句。

       結尾兩句:“無為在歧路,兒女共沾巾。”兩行詩貫通起來是一句話,意思是:“在這即將分手的岔路口,不要同那小兒女一般揮淚告別??!是對朋友的叮嚀,也是自己情懷的吐露。”緊接前兩句,于極高峻處忽然又落入舒緩,然后終止。拿樂曲做比方;樂曲的結尾,于最激越處戛然而止,有的卻要拖一個尾聲。

       這是王勃供職長安時,一位姓杜的朋友要到四川去做某縣縣尉,詩人為他寫的贈別詩首聯寫景起興、對仗工整、起筆雄偉,“輔三秦”即“以三秦為輔”,關中一帶的茫茫大野拱衛著長安城,點出送別的地點,下句“風煙望五津”則點出杜少府要去的處所,“望”字將秦蜀二地聯系起來,詩人身在長安遙望千里之外的蜀地,風煙迷蒙望不見,染了離別的氣氛,這一聯不說離別,只描畫出這兩個地方的形勢和風貌。舉目千里,無限依依,送別的情意自在其中了。

       領聯直抒胸脆寫離別,詩人首先感慨離別的情意,真是不舍呀??山又P鋒一轉,說你我都是遠離故土外出做官的人,既是安慰友人,又是自我安慰,望能減徑他的悲涼和孤獨之感。這一聯惜別之中顯現詩人胸襟的闊大。

       頸聯巖開一筆、意境開闊,遠離分不開真正的知已,只要同在四海之內,就是天涯海角也如同近鄰一樣,一秦一蜀又算得了什么呢?這兩句是詩人的名句,化自曹植《贈白馬王彪》:丈夫志四海,萬里猶比鄰。”這一聯表現了詩人樂觀寬廣的胸襟和對友人的真摯情誼,表明真正的友誼是不受時間和空間的限制和阻隔的尾聯點出“送”的主題。在這即將分手的岔路口,你我不要像小兒女那樣揮淚告別啊!詩人勸慰友人要心胸豁達,坦然面對?!端投派俑问裰荨窔夥兆兓紱鰹楹婪殴糯蛣e詩多寫離愁別緒,但這首一洗古代送別詩中的悲涼凄愴之氣,語句豪放清新,委婉親切。“海內存知已,天涯若比鄰”兩句,成為遠隔千山萬水的朋友之間表達深厚情誼的不朽名句。

       作者介紹
       [挑錯/完善]

       王勃 : 王勃(649或650~676或675年),唐代詩人。漢族,字子安。絳州龍門人。王勃與楊炯、盧照鄰、駱賓王齊名,世稱“初唐四杰”,其中王勃是“初唐四杰”之首。...[詳細]

       王勃的名句
       你可能喜歡
       用戶評論
       揮一揮手 不帶走一片云彩
       國學經典推薦

       送杜少府之任蜀州 / 送杜少府之任蜀川古詩原文翻譯賞析-王勃

       古詩國學經典詩詞名句成語詩人關于本站免責聲明

       Copyright ? 2016-2022 www.versionsofus.com All Rights Reserved. 國學夢 版權所有

       皖ICP備16011003號-2 皖公網安備 34160202002390號

       当着群臣的面要皇后

         <pre id="hhfdf"></pre>